Zbiorcze zestawienie ofert dla zadania: Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania na lekcjach w - f dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach  

 

Załączniki:
PlikPozycjaZałączającyUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert  BIP.pdf)informacja z otwarcia ofert BIP.pdf Janina Kopel2019-09-052019-09-05

Z A W I A D O M I E N I E  dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu prowadzonym  w trybie art.138 o) ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadania :  Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania na lekcjach w - f dla uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przyszowicach.

Załączniki:
PlikPozycjaZałączającyUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie o wyborze oferty.pdf)ogłoszenie o wyborze oferty.pdf Janina Kopel2019-09-052019-09-05

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Sprzedaż wraz z transportem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowicach oleju opałowego lekkiego, przeznaczonego do kotłowni olejowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym ul. Szkolna 4, 44-178 Przyszowice”

Załączniki:
PlikPozycjaZałączającyUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie_bip_2018.doc)Sprzedaż wraz z transportem oleju opałowego lekkiego.1Janina Kopel2018-12-222018-12-22

Niniejszym, Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych prowadzonego pod nazwą "Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania na lekcjach w - f dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach" (nr postępowania ZS-PP/SP-1/2019)

Załączniki:
PlikPozycjaZałączającyUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZS-PP_SP-1_2019.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZS-PP_SP-1_2019.pdf Janina Kopel2019-08-272019-08-27
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - 6_ZS-PP_SP-1_2019.docx)Załącznik nr 1 - 6_ZS-PP_SP-1_2019.docx Janina Kopel2019-08-272019-08-27
Pobierz plik (Załącznik nr 7_umowa_ZS-PP_SP-1_2019.pdf)Załącznik nr 7_umowa_ZS-PP_SP-1_2019.pdf Janina Kopel2019-08-272019-08-27

Niniejszym, Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych prowadzonego pod nazwą "Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania na lekcjach w - f dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach" (nr postępowania ZS-PP/SP-2/2018)

Załączniki:
PlikPozycjaZałączającyUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZS-PP_SP-2_2018 (1).pdf)Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne1Janina Kopel2018-12-132018-12-13
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - 6_ZS-PP_SP-2_2018.doc)Załącznik nr12Janina Kopel2018-12-132018-12-13
Pobierz plik (Załącznik nr 7_umowa_ZS-PP_SP-2_2018.pdf)Załącznik nr7 umowa3Janina Kopel2018-12-132018-12-13