Z A W I A D O M I E N I E  dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu prowadzonym  w trybie art.138 o) ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadania :  Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania na lekcjach w - f dla uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przyszowicach.

Załączniki:
PlikPozycjaZałączającyUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie o wyborze oferty.pdf)ogłoszenie o wyborze oferty.pdf Janina Kopel2019-09-052019-09-05