W związku z art. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1265) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w
terminie od 17 lutego 2014 roku do 15 kwietnia 2014 roku, dokona w szkołach
podstawowych oceny stanu przygotowania szkół na przyjęcie pierwszoklasistów, w tym
sześciolatków. Jednocześnie  dyrektorzy szkół oraz rodzice proszeni byli o
wypełnienie  ankiet adresowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wszelkie informacje dotyczące 6 - latków w szkole znajdują się na stronie
Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://www.6latki.men.gov.pl/
Ankieta_dyrektor.pdf
Ankieta_rodzice.pdf