Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Dane adresowe:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyszowicach
ul. Karola Miarki 4
44 - 178 Przyszowice
Tel: (32) 30-11-562; 30-11-590
Fax: (32) 30-11-562; 30-11-590

www.przyszowice.edu.pl
e-mail: gim3przyszowice@op.pl


NIP: 9691577355
REGON: 241677931


Redaktor BIP:

Dyrektor Placówki: mgr inż. Aleksander Jendryczko
Adres:

ul. Szkolna 4
44-178 Przyszowice
Tel: (32) 30-11-562; 30-11-590