Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego mgr inż Aleksander Jendryczko

Adres:

ul. Szkolna 4
44-178 Przyszowice
Tel: 32 30-11-590


Wicedyrektor mgr Violetta Kunkiewicz

Adres:

ul. Szkolna 4
44-178 Przyszowice
Tel: 32 30-11-562


Wicedyrektor ds. przedszkola mgr Ewa Skrzydło

Adres:

ul. Parkowa 11
44-178 Przyszowice
Tel: 32 30-11-520


Główna księgowa mgr Dorota Famula

Adres:

ul. Szkolna 4
44-178 Przyszowice
Tel: 32 30-11-561