Niniejszym, Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych prowadzonego pod nazwą "Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania na lekcjach w - f dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach" (nr postępowania ZS-PP/SP-1/2018)

Załączniki:
PlikPozycjaZałączającyUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZS-PP_SP-1_2018.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZS-PP_SP-1_2018.pdf1Janina Kopel2018-08-142018-08-14
Pobierz plik (Załączniki nr 1 - 6_ZS-PP_SP-1_2018.docx)Załączniki nr 1 - 6_ZS-PP_SP-1_2018.docx2Janina Kopel2018-08-142018-08-14
Pobierz plik (Załącznik nr 7_umowa_ZS-PP_SP-1_2018.pdf)Załącznik nr 7_umowa_ZS-PP_SP-1_2018.pdf3Janina Kopel2018-08-142018-08-14
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert  BIP.pdf)Informacja z otwarcia ofert4Janina Kopel2018-08-242018-08-24
Pobierz plik (ogłoszenie o wyborze oferty.pdf)Ogłoszenie o wyborze oferty5Janina Kopel2018-08-242018-08-24

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Sprzedaż wraz z transportem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowicach oleju opałowego lekkiego, przeznaczonego do kotłowni olejowej''

Załączniki:
PlikPozycjaZałączającyUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie_bip_2015.doc)Ogłoszenie "Sprzedaż wraz z transportem dla ZSP oleju opałowego 2015r Janina Kopel2014-12-182014-12-18
Pobierz plik (Sprzedaz dla ZSP oleju opalowego.doc)Ogłoszenie''Sprzedaż dla ZSP oleju opałowego 2016r'' Janina Kopel2015-12-282015-12-28
Pobierz plik (Ogłoszenie Sprzedaż dla ZSP oleju opalowego 2017r.doc)Ogłoszenie "Sprzedaż dla ZSP oleju opałowego 2017r" Janina Kopel2016-12-152016-12-15