Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego mgr inż Aleksander Jendryczko

Adres:

ul. Szkolna 4
44-178 Przyszowice
Tel: 32 30-11-590


Wicedyrektor mgr Violetta Kunkiewicz

Adres:

ul. Szkolna 4
44-178 Przyszowice
Tel: 32 30-11-562


Wicedyrektor ds. przedszkola mgr Ewa Skrzydło

Adres:

ul. Parkowa 11
44-178 Przyszowice
Tel: 32 30-11-520


Główna księgowa mgr Dorota Famula

Adres:

ul. Szkolna 4
44-178 Przyszowice
Tel: 32 30-11-561

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie:

  • adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu,
  • podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.